University of Wales Trinity Saint David - Student Results.

Mae’r Porth Canlyniadau a Dilyniant Myfyrwyr ar gau ar hyn o bryd ond bydd yn ailagor Dydd Mawrth 22 Awst o 11yb.

The Student Results and Progression Portal is currently closed but will re-open on Tuesday 22nd August from 11am.

 

 

Student Result - User Guide (English))- User Guide (English)).
Student Result - User Guide (Welsh).